Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015)

Powrót

Jak należy rozumieć sformułowanie “we współpracy” w zapisie o osobach należących do III profilu pomocy i których aktywizacja zawodowa odbywać się będzie we współpracy z właściwym Powiatowym Urzędem Pracy poprzez realizację Indywidualnego Planu Działania?

 Przejdź na górę