Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015)

Powrót

Czy uczestnikami projektu mogą być także osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa?

 Przejdź na górę