Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015)

Powrót

Czy w ramach wsparcia w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, Beneficjent jest zaobowiązany do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych utworzonych w ramach projektu, po zakończeniu jego realizacji, przez co najmniej okres odpowiadający realizacji projektu?

 Przejdź na górę