Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015)

Powrót

W jaki sposób powinno zostać rozliczone wsparcie dla pracodawcy na doposażenie stanowiska pracy?

 Przejdź na górę