Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015)

Powrót

Czy wszyscy uczestnicy objęci wsparciem muszą obowiązkowo po zakończeniu udziału w projekcie podjąć zatrudnienie?

 Przejdź na górę