Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015)

Powrót

Czy strata za miniony zamknięty rok obrotowy nie przełoży się negatywnie na ocenę wniosku?

 Przejdź na górę