Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Powrót

Czy wkładem własnym może być świadczenie wypłacane rodzinie osoby usamodzielnianej, która ukończyła 18 lat, ale pozostaje w rodzinie zastępczej i kontynuuje naukę? Taka osoba sama nie otrzymuje świadczenia tylko jest ono wypłacane rodzinie na pokrycie świadczeń danej osoby (uczestnika projektu).

 Przejdź na górę