Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Powrót

Czy wkładem własnym w projekcie mogą być koszty utrzymania dziecka wynikające z ogłoszenia Starosty (art. 196 ust 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) o kosztach utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, które jest uczestnikiem projektu?

 Przejdź na górę