Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Powrót

Czy można sfinansować uzupełnienie wykształcenia osobom niepełnosprawnym uczącym się w systemie stacjonarnym/dziennym np. koszty wynajmu mieszkania, zakupu podręczników, pomocy naukowych, skoro wiadomo, że nie spełnią oni wskaźnika zatrudnieniowego bo ze względu na naukę w systemie dziennym nie podejmą pracy?

 Przejdź na górę