Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Powrót

Czy projekt zawierający aktywizację społeczną i edukacyjną może być skierowany tylko do osób, które podlegają wyłączeniu z obowiązku osiągnięcia wskaźnika zatrudnieniowego, chodzi tu o nastoletnie dzieci umieszczone w pieczy zastępczej i osoby usamodzielniane. Co w takim przypadku z obligatoryjnymi wskaźnikami rezultatu?

 Przejdź na górę