Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Powrót

Czy gdyby rodzice zastępczy (otoczenie) opiekujący się podczas treningu wyjazdowego swoimi dziećmi zostali objęci np. grupą wsparcia stają się uczestnikami projektu i muszą spełnić wskaźnik zatrudnieniowy?

 Przejdź na górę