Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Powrót

Czy koszt prac społecznie użytecznych w ramach PAI (40%) można wpisać do budżetu w ramach dofinansowania ze środków unijnych?

 Przejdź na górę