Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Powrót

Czy wkładem własnym mogą być środki PFRON (będące w dyspozycji powiatu) przyznane uczestnikowi na pokrycie kosztów czesnego i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, w ramach programu "Aktywny samorząd"?

 Przejdź na górę