Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Powrót

W jaki sposób umieścić w budżecie następujące działanie "Pracownik usług gastronomicznych z prawem jazdy kat B" , przy czym prawo jazdy jest instrumentem aktywizacji społecznej a szkolenie kucharz instrumentem aktywizacji zawodowej?Jak należy obliczyć i wpisać ich koszt oraz gdzie ma być wpisane to wsparcie ?

 Przejdź na górę