Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Powrót

Czy większa liczba godzin (niż wskazana w Wymaganiach dotyczących standardu oraz cen rynkowych) w przypadku szkolenia jest możliwa i jaką należy przyjąć zasadę przy obliczaniu kwoty za szkolenie o większej liczbie godzin?

 Przejdź na górę