Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Powrót

Czy wkładem własnym w ramach konkursu, może być wypłacane świadczenie (dofinansowanie) do wypoczynku letniego osoby usamodzielnianej?

 Przejdź na górę