Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Powrót

Czy wszystkich uczestników projektu, również tych z III profilu pomocy należy objąć zadaniem (instrument aktywizacji społecznej) - praca socjalna?

 Przejdź na górę