Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Powrót

Czy osoby, dla których ustanowiono III profil pomocy w PUP będące UP, objęte wsparciem w ramach PAI, mogą jednocześnie zostać objęte instrumentem aktywizacji zawodowej w postaci kursów zawodowych (realizowanych przez Partnera)?

 Przejdź na górę