Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Powrót

Czy OPS jako organ administracji publicznej (JST) może zgodnie z kryterium „Zlecenie realizacji zadań publicznych” zapewnić paczki z środkami spożywczymi, chemicznymi (w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 4 ust.1 pkt. 1)?

 Przejdź na górę