Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Powrót

Gdzie osoby szkolące się np. w zakresie opiekun osoby starszej/niepełnosprawnej mogą odbywać egzamin (przez jaką uprawnioną instytucję ma być przeprowadzany), aby otrzymać kwalifikacje?

 Przejdź na górę