Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Powrót

Osoby (III profil) mogą być objęte dodatkowymi instrumentami, w związku z tym chcąc wesprzeć osoby wsparciem w formie terapii uzależnień/lecznictwa uzależnień jak nalezy obliczyć w budżecie szczegółowym na etapie tworzenia wniosku liczbę UP, jeśli nie wiemy ile osób będzie miało problem alkoholowy?

 Przejdź na górę