Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Powrót

Czy opiekun stażysty zgonie z załącznikiem nr 7 otrzymuje 10% dodatku do swojego zasadniczego wynagrodzenia miesięcznie(max 500 zł brutto) czy przez cały okres trwania stażu?

 Przejdź na górę