Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Powrót

Czy aby spełnić wymóg dotyczący partnerstwa wystarczające będzie podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych do podpisania w roli partnera wniosku o dofinansowanie oraz wyrażenie pisemnej zgody na podpisanie umowy partnerskiej?

 Przejdź na górę