Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Powrót

Czy możliwe jest w ramach projektu założenie opłacenia składki zdrowotnej dla osób nieaktywnych zawodowo?

 Przejdź na górę