Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Powrót

Czy Partner na przydzielone zadania w ramach konkursu powinien dostać środki finansowe od Lidera, czy tez Lider mógłby sam regulować zobowiązania?

 Przejdź na górę