Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Powrót

Czy OPS może powierzyć realizację instrumentu aktywizacji zawodowej podmiotowi typu CIS poprzez zlecenie zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czy wyłącznie na zasadach partnerstwa?

 Przejdź na górę