Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Powrót

Czy rolnik, czyli osoba o statusie "osoby pracującej" może być skierowany na szkolenie zawodowe, jeśli oświadczy, że jest gotów do podjęcia pracy zarobkowej (dochód z gospodarstwa jest tak niski, że nie wystarcza na zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych)?

 Przejdź na górę