Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Powrót

PCPR planuje utworzyć Integracyjny Klub Aktywnej Rehabilitacji / Klub Aktywności Społecznej. Na czas trwania projektu klubowiczami byliby wyłącznie uczestnicy projektu, natomiast po zakończeniu projektu - niepełnosprawni mieszkańcy powiatu. Czy koszt utworzenia klubu (dostosowanie pomieszczeń, wyposażenie oraz zatrudnienie niezbędnej kadry) byłyby wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie?

 Przejdź na górę