Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Powrót

Czy stypendium szkoleniowe w ramach w/w projektu należy się wszystkim uczestnikom wskazanym jako grupa docelowa projektu? Czy stypendium to przysługuje również za uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych, terapeutycznych, treningach kompetencji (np. szkolenie w ramach prawa jazdy kat.B, trening umiejętności interpersonalnych), itp.?

 Przejdź na górę