Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Powrót

Czy podjęcie zatrudnienia w ramach robót publicznych przez uczestnika po zakończonym udziale w projekcie, można będzie wliczyć do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej?

 Przejdź na górę