Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Powrót

Czy konieczne jest określanie tematyki kursów/szkoleń na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie, czy dopiero po zrekrutowaniu uczestników projektu i przeprowadzeniu Indywidualnej Diagnozy Potrzeb?

 Przejdź na górę