Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Powrót

Czy w konkursie wsparciem obok osób niepełnosprawnych mogą być objęte również osoby (młodzież po 18 roku życia) usamodzielniające się?

 Przejdź na górę