Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Powrót

Czy istnieje możliwość zatrudnienia rehabilitanta w celu zapewnienia rehabilitacji w miejscu zamieszkania uczestników dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?

 Przejdź na górę