Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Powrót

Jeśli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie może finansować żadnych świadczeń dla uczestników, np. zakup wózka inwalidzkiego, a prawo nie pozwala na przekazanie środka trwałego jednostki osobie fizycznej, to w jaki sposób można zrealizować likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się na co zezwalają wytyczne?

 Przejdź na górę