Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Powrót

Czy w przypadku utworzenia grupę samopomocowej można finansować koszty produktów potrzebnych np. do przygotowania uroczystego spotkania jej członków lub sfinansować koszt przejazdu lidera grupy z dzieckiem lub osoby zależnej do lekarza itp.?

 Przejdź na górę