Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Powrót

Czy w przypadku tworzenia mieszkań chronionych, powiat musi być ich właścicielem, czy też może być to np. tytuł użyczenia?

 Przejdź na górę