Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Powrót

Czy efektywność zatrudnieniowa osób niepełnosprawnych liczona jest od każdej grupy docelowej osobno?

 Przejdź na górę