Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Powrót

Czy aby osiągnąć wskaźnik efektywności zatrudnieniowej (22%) uczestnicy mogą zawierać umowy o dzieło?

 Przejdź na górę