Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Powrót

Czy uczestnicy z III profilu (40%) muszą obowiązkowo zostać objęci Programem Aktywna Integracja (PAI)?

 Przejdź na górę