Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.1.1 (2/2015)

Powrót

Czy w projekcie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim, czy preferowane są tylko osoby o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności?

 Przejdź na górę