Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015)

Powrót

Czy we wniosku można uwzględnić zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi oraz stypendium szkoleniowe? (nie ma ich w wykazie "Standardu udzielania wsparcia...")

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę