Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015)

Powrót

Czy w projekcie Poddziałania VIII.3.1 RPO WŁ można uwzględnić koszty stypendiów szkoleniowych?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę