Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015)

Powrót

Czy umieszcznie zapisu wskazanego w dokumentacji konkursowej i obejmującego osoby fizyczne, które pracują nie wykłucza się, gdyż te osoby nie mogą być uczestnikami projektu? Czy w takim przypadku wystarczające jest umieszcznie zapisu, że projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa łódzkiego, tj. osób fizycznych, które uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (pomijając zapis o osobach pracujących)?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę