Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015)

Powrót

Czy można być partnerem w kilku projektach składanych w ramach jednego konkursu?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę