Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015)

Powrót

Czy możliwe jest, żeby w formularzu wniosku aplikacyjnego oddzielnie sumowano znaki za punkt 3.1 i 3.2?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę