Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015)

Powrót

Czy wsparcie pomostowe finansowe może być niższe niż 1750 zł miesięcznie i wynieść np. 1500zł za miesiąc, pomimo tego, że w następnym roku przewiduje się, że minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 1850zł?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę