Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015)

Powrót

Czy dopuszczalne jest, aby w celu zobiektywizowania oceny biznesplanu dokonywało jej 2 niezależnych ekspertów, podobnie jak to ma miejsce podczas oceny wniosku o dofinansowanie?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę