Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015)

Powrót

Czy łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy powinien być równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków bezpośrednich w ocenianym projekcie w roku kalendarzowym? Czy do kwoty wydatków ogółem (bezpośrednich i pośrednich)w ocenianym projekcie w roku kalendarzowym?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę