Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015)

Powrót

W jaki sposób wyliczyć wkład własny w projekcie, w sytuacji kiedy formularz excel wylicza wkład własny z całej kwoty dofinansowania (nie odejmując dotacji i wsparcia pomostowego)?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę