Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015)

Powrót

Czy do limitu dotyczącego 2500 zł na szkolenia wliczane są psycholog/doradca na etapie rekrutacji, sale na spotkania rekrutacyjne ,sale na szkolenia i doradztwo, obiad/przerwy kawowe, zwrot kosztów dojazdu uczestników na szkolenia, zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi w trakcie szkolenia, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę